GRAND MASTER NGUYỄN VĂN CHIẾU RECEIVES THE WHITE BELT

08Lễ giỗ 5 năm cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng

By N A | Published 28/09/2015 | Full size is 1500 × 1000 pixels

08Lễ giỗ 5 năm cố võ sư Chưởng môn Lê Sáng